EcoHeemskerk praat mee over Regionale Energie Strategie

EcoHeemskerk praat mee over Regionale Energie Strategie
De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. Daarom moeten we in heel Nederland meer duurzame energie via zonnepanelen(weides) en windmolens gaan opwekken. De vraag is natuurlijk waar en hoe. Dit zijn keuzes die we samen moeten maken, ook in Heemskerk en omstreken. Dit wordt gedaan met de zgn. Regionale Energie Strategie (RES) voor Noord-Holland-zuid, die voor de zomer 2020 klaar moet zijn.
Vorige week was er op het gemeentehuis van Heemskerk een workshop om hierover te praten aan de hand van grote vellen papier met verschillende eerder al ontworpen toekomstbeelden, waarin bijv. staat: zijn zonnepanelen langs de snelweg een optie? Of: is er in de duinen een mogelijkheid voor windmolens? Een afvaardiging van EcoHeemskerk was natuurlijk actief betrokken in de workshop! 
Als een voorlopig standpunt hebben wij m.n. 4 zaken ingebracht:
– dat wij streven naar een maximale energieopbrengst van de te kiezen oplossing;
– dat volgens ons energie-opwekking langs de snelweg minder ongewenst is dan in het duingebied;
– dat wij in onze regio minder bezwaren zien tegen stroomopwekking via zonneweides dan via (veel) windmolens;
– dat we vinden dat het voordeel van de duurzame energieopwekking vooral bij de bevolking terecht moet komen!
Uiteraard moet een en ander nog verder met de leden van EcoHeemskerk worden besproken, met het oog op een definitief standpunt voor de zomer. Bent u geïnteresseerd om actief hierover mee te denken in onze werkgroep Beleid Duurzame Energie, geeft u dan op via onze vrijwilliger aanmeld pagina. Wilt u eerst meer weten over de Regionale Energie Strategie voor Heemskerk e.o.? Check dan de website van de Noord-Hollandse Energieregio Zuid waar wordt uitgelegd wat de RES precies inhoudt: https://energieregionhz.nl/