Succesvolle start verduurzamingsactie woningen in de wijk “de Die”

De gemeente Heemskerk vindt het belangrijk om inwoners op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning en het besparen van energie. De gemeente heeft ervoor gekozen om in de wijk De Die te starten met een speciaal project. Door de samenwerking die de gemeente is aangegaan met Duurzaam Bouwloket en EcoHeemskerk krijgen bewoners van De Die de kans om gratis informatie en advies in te winnen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken.

Op 27 februari j.l. was er een speciale informatieavond in buurtcentrum De Schuilhoek voor de woningeigenaren om informatie in te winnen en vragen te stellen. Er waren bijna 50 aanwezigen. Duurzaam Bouwloket en EcoHeemskerk hielden presentaties over energiebesparing en comfortabel wonen. Duurzaam Bouwloket had de in de wijk meest voorkomende woningtypen doorgelicht, waar vervolgens maatwerkadviezen voor zijn opgesteld. Deze geven in stappen aan hoe men het comfort, de kwaliteit en de energieprestatie van de eigen woning kan verbeteren en hoeveel daarmee bespaard kan worden op de energiekosten. 

Na afloop van de presentaties hebben de energiecoaches van EcoHeemskerk met nogal wat mensen persoonlijk doorgesproken. Dit was heel verhelderend en voor velen was het een eye-opener dat je, ook als je weinig tot geen investeringsbudget hebt, genoeg mogelijkheden hebt voor energiebesparing.

Het aanbod van EcoHeemskerk was ook om gratis met een energiecoach van EcoHeemskerk een zgn. speedscan te doen. https://www.ecoheemskerk.nl/DeDie/  Hierbij wordt met behulp van een computerprogramma in een halfuurtje vrijblijvend bekeken welke eerste stappen je kunt zetten in de verduurzaming van je woning. Dit is natuurlijk afhankelijk van de soort woning die je hebt, maar ook van je energieverbruik en van bijv. de grootte van je gezin. Ook krijg je een eerste indruk wat de kosten van die eerste verduurzamingsstappen ongeveer zijn. Op de vervolgbijeenkomst in De Schuilhoek op zaterdag 7 maart hebben zo’n 15 mensen daar gebruik van gemaakt. Een tweede bijeenkomst op 17 maart is helaas afgelast vanwege de coronacrisis, maar naar een alternatief (bijv. via internet) wordt gezocht…