ECOHEEMSKERK LEVERT INSPRAAK OP CONCEPT-OMGEVINGSVISIE VAN HEEMSKERK


Vanwege de aankomende Omgevingswet, moet iedere gemeente een Omgevingsvisie maken. Daaraan kunnen dan later plannen voor bijv. wegenaanleg of woningbouw worden getoetst. De Omgevingsvisie van Heemskerk moet het verhaal van de toekomst van onze gemeente tot 2040 vertellen, bijvoorbeeld over: 
– waar en hoe we willen wonen; 
– het ondernemersklimaat in het centrum en op de bedrijventerreinen; 
– de bereikbaarheid per fiets en auto van Heemskerk; 
– de opwekking van duurzame energie; 
– de maatregelen om in te spelen op klimaatverandering. 

De Omgevingsvisie moet eind 2020 klaar zijn. Nu is de Ontwerp-Omgevingsvisie beschikbaar op de WEBSITE VAN DE GEMEENTE
Iedereen kon tot vorige week daarop reageren. EcoHeemskerk heeft dat ook gedaan vanuit het perspectief van Duurzame Energie. Onze belangrijkste opmerkingen waren:  

 1. Mooi dat duurzaamheid en energieneutraliteit zo’n prominente plek hebben gekregen in de concept-Omgevingsvisie voor Heemskerk 
   2. Helaas worden geothermie en het daaraan verbonden warmtenet teveel als voor de hand liggend beschouwd voor warmte in alle Heemskerkse huizen en ontbreken alternatieven hiervoor, zoals all-electric of zelfs waterstofgas. 
   3. De mogelijkheid van opwekking van duurzame energie door Zon en Wind in het tuindersgebied moet – onder stringente voorwaarden – wel open worden gehouden en niet totaal onmogelijk worden gemaakt. 

De volledige reactie van EcoHeemskerk is HIER  te lezen.