INSPREKEN BIJ DE GEMEENTERAAD OVER RES1.0 EN TVW

In eerdere berichten op deze website zijn we ingegaan op de Heemskerkse TransitieVisie Warmte (TVW)     en op Regionale EnergieStrategie 1.0 (RES1.0).  Kortweg geeft de TVW aan hoe de gemeente Heemskerk op hoofdlijnen stappen wil zetten zodat we in onze gemeente uiterlijk 2050 helemaal van het aardgas af zijn vanwege het klimaatprobleem. De RES1.0 geeft zoekgebieden (op land) aan waar in de toekomst grootschalig energie door zon of wind zou kunnen worden opgewekt. 

 
Beide documenten worden deze maand in de Gemeenteraad besproken en het voorstel van B&W is akkoord te gaan met alle plannen. Alle vergaderstukken zijn in te zien op de WEBSITE VAN DE GEMEENTE.  Zoals je mag verwachten van een energiecoöperatie, heeft ons bestuurslid George Poel op 19 mei j.l. ingesproken bij een Gemeenteraadscommissie waarin de TVW en de RES1.0 aan de orde waren. Voor zijn volledige presentatie, KLIK HIER.  En als u de video van vergadering wilt terugkijken kan dat ook via:  www.heemskerk.nl/over-heemskerk/vergadering-terugkijken-video-on-demand  ; kies dan de vergadering RWD van 19 mei 2021. 


RES1.0
Wat betreft de RES1.0 hebben we de Gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de plannen, met de volgende aandachtspunten voor het vervolg: – Blijf uitleggen waarom we deze energietransitie doen en besteed daarbij blijvend aandacht aan uitleg aan inwoners over de korte termijn en de lange termijn. 
– Verstevig het draagvlak voor de uitvoering van de energietransitie, door het borgen van lokaal eigendom en door burgerparticipatie in plannen en projecten. 
– Versterk de aandacht en steun voor duurzame energieprojecten; de grootste opbrengst is nu ingeschat via zon-op-grote-daken en dit lijkt eenvoudig, maar in praktijk is veel meer nodig! 
We hebben ook aangegeven dat we als drie energiecoöperaties in de IJmond samen gaan werken om een stuk invulling van de RES1.0 te realiseren; zie daarvoor DIT BERICHT  op onze website.
Zie hieronder het artikel dat Dagblad Kennemerland op 21 mei plaatste over o.a. onze inspraak. 

 
TVW
Ook wat betreft de TVW hebben we de Gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de plannen, met weer een aantal punten die volgens ons extra aandacht verdienen in het vervolgtraject: – Beschouw woningisolatie als eerste speerpunt van de uitvoering van de TVW. 
– Ondersteun groepen van bewoners die vervolgstappen willen maken met bijv. een hybride warmtepomp. 
– Wees alert bij toekomstige (technische) ontwikkelingen en let bij het vervolgtraject zorgvuldig op de feitelijke kosten voor onze huishoudens. 


Op 27 mei 2021 zijn de plannen door de voltallige gemeenteraad besproken en (vrijwel) unaniem aangenomen, waarmee wij als energiecoöperatie uiteraard zeer tevreden zijn. Het was ook mooi dat verschillende gemeenteraadsfracties een belangrijke rol voor EcoHeemskerk benoemden in het vervolgtraject van de RES en de TVW. 

Hieronder staat nog de verslaggeving die Dagblad Kennemerland plaatste op 29 mei over de bespreking van de agendapunten RES en TVW in de gemeenteraad van 27 mei.