Goed bezochte vergadering Energiecoaches

Deze week vergaderden onze Energiecoaches. Er waren bijna stoelen tekort door de grote opkomst; geweldig! Belangrijkste thema ter bespreking was af te stemmen over de aanpak van de gesprekken op ons spreekuur-op-afspraak. Zoals bekend zijn er daar vooral twee soorten energie-coachingsgesprekken. Ten eerste voor huurders en huiseigenaren met een vast besparingspakket, volgens de RREW-regeling van de rijksoverheid. En ten tweede in het kader van de zgn. Energiehulp voor inwoners met een laag inkomen die wonen in een woning met een slecht energielabel. Deze nieuwe actie wordt mogelijk gemaakt door de gemeente en door Woonopmaat. Uiteraard werden ook ervaringen met de energie-coachingsgesprekken uitgewisseld, zodat de coaches van elkaar leren. En er werd stilgestaan bij de mogelijkheden voor de coaches om verdere, specifieke trainingen te volgen. Kortom, een succesvolle avond!

Comments are closed.