GRAADDAGEN om effect van isoleren te bepalen

Als je je woningisolatie verbetert, is het interessant om te kunnen bepalen wat het effect daarvan is op je energieverbruik. Alleen kijken naar het gasverbruik zegt daarbij niet alles, omdat er dan geen rekening wordt gehouden met hoe koud de winter eigenlijk was. Door gebruik te maken van GRAADDAGEN kan de buitentemperatuur wel worden meegerekend en krijg je een goed beeld van het effect van de isolerende maatregelen.

Een graaddag is een maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een huis te verwarmen. Hoe hoger het aantal graaddagen in een bepaalde periode, des te meer energie is er nodig om een huis te verwarmen.

Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde temperatuur in huis van 18 °C. Is de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld 10 °C, dan zijn er die dag (18-10=) 8 graaddagen. Als de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan 18 °C dan is het aantal graaddagen nul.

Om rekening te houden met o.a. de hoeveelheid zonnestraling in huis, kunnen afhankelijk van het seizoen de graaddagen vermenigvuldigd worden met een weegfactor. Zo krijgen we de “gewogen graaddagen”. De weegfactoren zijn: in april t/m september: 0,8; in maart en oktober: 1,0; in november t/m februari: 1,1.

Om het aantal graaddagen over een periode (bijv. een jaar) te bepalen, tellen we eenvoudig de graaddagen van de afzonderlijke dagen bij elkaar op. In Heemskerk hebben we ongeveer 2600 ‘gewogen graaddagen’ per jaar.

Als je dus twee stookseizoenen wilt vergelijken (bijvoorbeeld voor en na een isolatiemaatregel), deel je het jaarverbruik (bijvoorbeeld m3 gas) van dat seizoen door het aantal graaddagen van dat seizoen. Dan krijg je het verbruik per graaddag. Dat is een weersonafhankelijke maat voor de isolatie van je huis. Je kunt nu de twee seizoenen eerlijk vergelijken en kijken welk percentage van je energieverbruik (gas) je werkelijk hebt bespaard.

Om te helpen hier het aantal graaddagen voor Heemskerk (formeel KNMI-meetstation Wijk aan Zee) voor de afgelopen jaren:

2013 – 3048 2014 – 2320 2015 – 2583 2016 – 2695

2017 – 2559 2018 – 2643 2019 – 2528 2020 – 2387

2021 – 2716 2022 – 2386

Als voorbeeld: je hebt in het jaar 2020 precies 2000 kuub gas gebruikt. Op 1 januari 2021 heb je woningisolatie aangebracht en in het jaar 2021 heb je precies 1500 kuub gas gebruikt. Dan heeft het isoleren dus eigenlijk niet geleid tot slechts 75% van het gasgebruik (1500 gedeeld door 2000 = 0,75), maar zelfs tot slechts 66%! Immers, door het koudere jaar zou je in 2021 meer gas nodig gehad hebben en moet het sommetje zijn: (1500/2716) gedeeld door (2000/2387) = 0,66. Dus geen 25% maar 34% echte besparing door de aangebrachte woningisolatie!!!

Voor een meer gedetailleerde uitleg kijk op de website van het KNMI of op www.mindergas.nl.

Op site van mindergas.nl kun je ook eenvoudig het aantal graaddagen uitrekenen voor een bepaalde periode. Deze graaddagen zijn ook bruikbaar voor diegene die een warmtepomp hebben; op de site vind je hier ook meer informatie over.