Kennismaking met nieuwe burgemeester

De heer Luijten is in december 2022 benoemd als burgemeester van Heemskerk. In het kader van zijn kennismaking met de gemeente was er ook een afspraak met het bestuur van EcoHeemskerk. Helaas was onze penningmeester daarbij verhinderd. Het werd een mooi gesprek over de noodzakelijke energietransitie in Heemskerk en de rol van EcoHeemskerk daarbij. Van onze kant hebben we een presentatie gegeven over het ontstaan, de organisatie en de activiteiten van EcoHeemskerk.

De burgemeester gaf als reactie allereerst aan dat de energietransitie een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is. Hij noemde EcoHeemskerk vervolgens een “belangrijk initiatief van betrokken burgers om Heemskerkers bewust te maken en te ondersteunen bij vragen rond duurzaamheid en energie”. Ook gaf hij aan dat “EcoHeemskerk hierbij een belangrijke partner voor de gemeente Heemskerk is en blijft”.

Uiteraard ligt de politieke verantwoordelijkheid voor de energietransitie en de energiearmoede bij de wethouders, maar aan het eind van het prettige gesprek gaf de burgemeester wel aan regelmatig aandacht voor dit onderwerp te zullen vragen.