Brief aan gemeente over rol Energiecoöperatie

Energie Samen Noord-Holland (ESNH) is een samenwerkingsverband van alle energiecoöperaties in NH. Ook EcoHeemskerk is daarbij aangesloten. Eind vorige maand hebben we als ESNH een brief aan alle gemeenten gestuurd over onze rol als coöperatie bij de energietransitie, omdat we geloven dat burgerinitiatieven een goede rol kunnen spelen bij de versnelling van de energietransitie in elke gemeente.

In de brief worden verschillende kansen hiervoor beschreven. Sommige zijn in Heemskerk al helemaal van toepassing, zoals “Erken burgercoöperaties als een volwaardige partner in de realisatie van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen”, omdat we het idee hebben dat dit voor ons als EcoHeemskerk het geval is.

Waar we in Heemskerk nog stappen kunnen maken is op het gebied van (grootschalige) opwek van duurzame energie. Om twee aanbevelingen te noemen:

  • Omarm het principe van ‘ten minste 50% lokaal eigendom’ van grootschalige duurzame opwek. Om dit te realiseren en meer dan een ambitie te laten zijn, is een actief beleid van de gemeente noodzakelijk.
  • Zorg ervoor dat er geen publiek dak is dat niet gebruikt wordt voor energie-opwek. Dat kan zijn voor eigen gebruik, maar ook als postcoderoosproject (SCE) of SDE++ project. Biedt deze daken uit eigen beweging aan een lokale coöperatie aan.

De gehele brief staat hier: