Helaas geen collectieve glas-actie voor wijk Commandeurs

In de wijk Commandeurs is afgelopen winter in opdracht van de gemeente een Warmtescan van de voorgevel van 500 woningen gemaakt door het bedrijf Heatpulse. De betreffende huiseigenaren hebben daarover een schriftelijke rapportage ontvangen. Voor de huiseigenaren die hier meer over wilden weten is er op 6 februari j.l. een informatieavond gehouden in d’Evelaer. Voor een verslag, KLIK HIER.

Omdat het isoleren met HR++ glas de meest geadviseerde maatregel uit de Warmtescan was, hebben we als EcoHeemskerk onderzocht of we een projectaanbod van een glasleverancier konden organiseren. Na vele verzoeken is ons helaas gebleken dat het momenteel te druk is voor de glaszetters om een collectief aanbod te doen.
Uiteraard kunt u zelf individueel opdracht geven voor het plaatsen van HR++ glas. Een verstandige manier is dan om via het Duurzaam Bouwloket (het gemeentelijke energieloket) een glasleverancier uit de buurt te kiezen. Gebruik hiervoor DEZE LINK.

Mocht u als huiseigenaar in Commandeurs die zo’n Warmtescan heeft gehad nog verdere vragen hebben over energiebesparing, of een advies over duurzame energie willen van onze Energiecoaches, stuur dan een e-mail naar: INFO@ECOHEEMSKERK.NL
EcoHeemskerk is de plaatselijke vereniging voor slim energiegebruik.