Gemeenteraad praat over Programma Energietransitie

Op 17 januari j.l. praatte de Raadscommissie over het concept van het Heemskerkse Programma Energietransitie. Dit betreft alle plannen die er zijn om als gehele samenleving in Heemskerk per 2030 zo’n 55% te besparen op de CO2-uitstoot t.o.v. het jaar 1990. Per 2023 hebben we in Heemskerk al 20% minder uitstoot gerealiseerd, zodat we nog 35% te gaan hebben. Het college van B&W wilde graag een voorlopige reactie van de Raad, voordat ze de plannen definitief maken. Ook EcoHeemskerk heeft een reactie geleverd op het concept, vooral ook omdat bijna de helft van de uitstoot komt van woningen. Zo zaten er vier vrijwilligers van EcoHeemskerk op de publieke tribune om te horen wat de Raadsleden ervan vonden…

Een paar zaken die opvielen, zijn: 1) diverse vragen hoe het college de bewoners precies gaat meenemen? 2) hoe de Raad nu eigenlijk kan prioriteren, omdat er in totaal 18 actielijnen zijn bedacht voor alle doelgroepen (bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, etc.)? 3) of er ook niet een mogelijkheid kan komen voor kleine windmolens voor de tuinders? 4) Hoe het verder gaat met de windturbine op De Trompet? 5) Of er niet meer aandacht moet komen voor de opslag van energie? 6) Of een buurtgerichte benadering toch niet beter zou zijn dan de voorgestelde doelgroepgerichte benadering? Over dit laatste werd nog het meest gediscussieerd, maar uiteindelijk hield de wethouder vol en was de conclusie van de avond dat de hoofdlijn van het Programma OK is, maar dat er nog wel het een en ander fijngeslepen moet worden. Voor ons als EcoHeemskerk was het daarbij fijn dat wij door diverse fracties in positieve zin genoemd werden!

Over een paar maanden komt het Programma besluitvormend terug in de Gemeenteraad. Alle vergaderstukken kunt u HIER LEZEN.