Achtergrond en visie

Duurzame energie

Achtergrond en visie

De opwarming van de aarde heeft een direct verband met het gebruik van fossiele brandstoffen. In het klimaat akkoord van Parijs (2015) zijn er afspraken gemaakt over de vermindering van de CO2 uitstoot. Om dit te realiseren doorlopen we in een periode van ruim 30 jaar een Energie Transitie (ET). Dit is de overgang van de bestaande fossiele brandstoffen (steenkolen, olie en aardgas) naar duurzame energie bronnen (zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermie).

Als burger kun je een grote rol spelen in je eigen energievoorziening; dat levert je een kostenbesparing op en draagt tegelijk ook bij aan de energietransitie. Veel burgers willen wel wat met de energietransitie, maar weten vaak niet hoe. Je  kunt makkelijk verdwalen in de informatievoorziening over mogelijkheden, daarmee gepaard gaande kosten, risico’s en opbrengsten.  Eco Heemskerk wil burgers zodanig informeren, dat ze een voor hun optimale keuze kunnen maken uit het brede pallet aan mogelijkheden. Keuzes waar je geen spijt van krijgt omdat ze bij je persoonlijke situatie passen en de financiële risico’s minimaal zijn.

EcoHeemskerk is een organisatie voor Heemskerkse burgers door Heemskerkse burgers, met een hoge mate van burgerparticipatie (leden).

Met behulp van werkgroepen, die uit actieve leden bestaan, onderzoeken we alle aspecten (technische, organisatorisch, financieel, etc.) van duurzaamheidsvraagstukken die op ons af komen en de mogelijke oplossingen. De resultaten daarvan presenteren we aan onze leden.