Nieuws

7
jun

Verduurzamen in Coronatijd

Deze maand in Eigen huis magazine een artikel dat aantoont dat huiseigenaren meer energiebesparende maatregelen hebben genomen ten opzichte van 2019.

4
jun

SECRETARIS TREEDT TIJDELIJK TERUG

Zoals ook in het bijgaande artikeltje uit Dagblad Kennemerland staat, is onze secretaris Frits Brouwer deze week benoemd tot interim-wethouder van Heemskerk namens het CDA. Daarom treedt hij terug uit het bestuur van EcoHeemskerk. We wensen hem veel succes met zijn wethouderschap en rekenen erop dat hij t.z.t. weer actief wordt voor onze vereniging.

27
mei

SAMENWERKINGSVERBAND ENERGIEK IJMOND OPGERICHT VOOR COLLECTIEVE OPWEK DUURZAME ENERGIE

Met de publicatie van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES1.0, zie DIT BERICHT  op deze website) is duidelijk waar de zoekgebieden voor grootschalige opwekking van duurzame energie in de IJmond liggen. Grof gezegd liggen die langs het Noordzeekanaal, langs de A9 en op het Tata-terrein. Daarnaast is het de ambitie van de RES1.0 om hier veel zonne-energie op te wekken op grote

Read more

27
mei

INSPREKEN BIJ DE GEMEENTERAAD OVER RES1.0 EN TVW

In eerdere berichten op deze website zijn we ingegaan op de Heemskerkse TransitieVisie Warmte (TVW)     en op Regionale EnergieStrategie 1.0 (RES1.0).  Kortweg geeft de TVW aan hoe de gemeente Heemskerk op hoofdlijnen stappen wil zetten zodat we in onze gemeente uiterlijk 2050 helemaal van het aardgas af zijn vanwege het klimaatprobleem. De RES1.0 geeft zoekgebieden (op land) aan waar in de

Read more

27
mei

RES1.0 VOOR ONZE REGIO GEPUBLICEERD

De Regionale EnergieStrategie (RES1.0) is opgesteld onder regie van de provincie en geeft zoekgebieden (op land) aan waar in de toekomst grootschalig energie door zon of wind zou kunnen worden opgewekt.  In de RES 1.0 staan de zoekgebieden die de komende twee jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden. Hierbij wordt gezocht naar de optimale oplossingen van dat moment. Zoekgebieden kunnen afvallen

Read more

29
apr

HEEMSKERKSE TRANSITIEVISIE WARMTE NAAR GEMEENTERAAD

Alle gemeenten in Nederland moeten dit jaar een visie vaststellen hoe men stappen wil zetten om in uiterlijk 2050 helemaal van het aardgas af te zijn vanwege het klimaatprobleem. Dit heet de Transitievisie Warmte (TVW). De eerste TVW richt zich overigens vooral op de periode tot 2030.  Het college van Burgemeester & Wethouders heeft vorige week de Heemskerkse TVW vastgesteld. Daar

Read more

26
apr

PLEIDOOI VOOR BODEMSANERING DIE ZONNE-WEIDE MOGELIJK MAAKT

Ons bestuurslid George Poel heeft op 22 april j.l. ingesproken bij een Gemeenteraadscommissie. Daar werd het budget besproken voor de bodemsanering van een verontreinigd perceel – namelijk een oude vuilstortplaats – aan de Zuidermaatweg. We hebben bepleit om de sanering zodanig uit te voeren – bijv. met een walletje vanwege het zicht – dat het daarna goed mogelijk is om

Read more

21
apr

22 april: Dag van de Aarde

22 april: Dag van de Aarde: Deze dag is een jaarlijks terugkerend, internationaal evenement dat is bedoeld om even stil te staan bij de impact die wij als mens hebben op de aarde en wat wij hieraan kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld grenzen stellen aan het consumeren van dingen die we eigenlijk niet nodig hebben. Dus bijv. niet te veel

Read more

6
apr

NIEUWE LANDELIJKE ISOLATIESTANDAARD VOOR BESTAANDE WONINGEN

Het isoleren van de vloer, de muren en het dak van woningen is een belangrijke stap in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Maar hoeveel isolatiemateriaal is er dan precies nodig? Daar probeert de overheid met een nieuwe “Standaard” richting aan te geven. In een recente Kamerbrief wordt deze nieuwe isolatiestandaard beschreven.  De Standaard geeft een doel aan ten aanzien

Read more

28
mrt

POLL OVER VERDUURZAMEN WONING

Op 13 maart j.l. stond in Dagblad Kennemerland de uitkomst van een poll over hoe mensen denken over de verduurzaming van hun woning. Daaruit blijkt dat 4 van de 5 mensen in de IJmond hier tegenop zien, met name omdat men denkt dat de kosten heel hoog zijn. EcoHeemskerk ziet het als zijn taak om objectief voorlichting te geven aan zowel

Read more