Energie Transitie

Duurzame energie

De opwarming van de aarde heeft een direct verband met het gebruik van fossiele brandstoffen. In het klimaat akkoord van Parijs (2015) zijn er afspraken gemaakt over de vermindering van de CO2 uitstoot. Om dit te realiseren doorlopen we in een periode van ruim 30 jaar een Energie Transitie (ET). Dit is de overgang van de bestaande fossiele brandstoffen (steenkolen, olie en aardgas) naar duurzame energie bronnen (zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermie).

De hoofdstappen hierbij (ook wel Trias Energetica genoemd) zijn:

 1. Beperkt het energiegebruik d.m.v. verbetering van de isolatie van woningen
 2. Gebruik duurzame energie
 3. Waar nog fossiele brandstoffen nodig zijn, gebruik zo schoon mogelijke bronnen en gebruik ze efficiënt.

Bij de Energie Transitie zien we als lokale Energie Coöperatie voor ons de volgende taken:

 • Voorlichting geven via
  • Artikelen op de web site
  • Verwijzing naar organisaties met goede informatie via b.v. weblinks
  • Informatie avonden over thema’s binnen de transitie
 • Adviezen te geven over isolatie en opwekking van energie
 • Invloed uit te oefenen op de lokale ontwikkeling en uitvoering van plannen

 

Meer over de ET via:

Wikipedia:                                                                     https://nl.wikipedia.org/wiki/Energietransitie

Het planbureau voor de leefomgeving:                   https://themasites.pbl.nl/energietransitie/