Organisatie

Duurzame energie

In steeds meer gemeenten nemen inwoners het initiatief om samen met anderen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de verduurzaming resp. de energietransitie.
Medio 2019 is ook in Heemskerk een energiecoöperatie opgericht, EcoHeemskerk geheten. Juridisch is EcoHeemskerk een coöperatieve vereniging U.A. (met Uitgesloten Aansprakelijkheid), met leden en een bestuur.
De drie oprichters – zie hieronder – vormen het bestuur.
Voor het uitvoeren van activiteiten kent de coöperatie verder momenteel 4 werkgroepen:
1. Werkgroep Energiecoaches.
2. Werkgroep Zonnepanelen.
3. Werkgroep Beleid Duurzame Energie.
4. Werkgroep Communicatie en PR.
Voor meer informatie over de werkgroepen en om je aan te melden als actief lid van zo’n werkgroep, zie de pagina Vrijwilliger Worden

Ario van der Zande

Voorzitter

Ario heeft een achtergrond in de sport en was mede oprichter van Skicentrum Heemskerk. Hij heeft een passie voor bouwen in de breedste zin van het woord. Variërend van het zelf bouwen van zijn zeilboot en eigen huis tot bouwen aan een samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken. Het samen met andere Heemskerkers bouwen aan een duurzame samenleving die we door kunnen geven aan onze kinderen is 1 van die doelen.

George Poel

Penningmeester

George Poel is vanuit zijn werk in de automatisering in 2018 gestart als zelfstandig energie adviseur voor particulieren. Hierdoor kan hij zijn kennis vanuit zijn oorspronkelijke opleiding energietechniek weer toepassen. Door koppeling van kennis over energietechniek met praktische ervaring met isolatie en warmteopwekking, verstrekt hij heldere, uitvoerbare adviezen voor bewoners.

Hans Bleijendaal

Secretaris

Hans Bleijendaal heeft een achtergrond in de technische automatisering van productie processen. Mede vanuit deze achtergrond is hij zeer geïnteresseerd in de samenhang van alle (toekomstige) duurzaamheid oplossingen: hoe gaat alles straks met elkaar samenwerken, hoe kunnen we onze doelen slim bereiken.