Poll actueel

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen die Nederland de komende jaren te wachten staat. Nederland wil in 2030 49% minder uitstoot van broeikasgassen vergeleken met 1990. In 2050 moet dit 95% minder zijn.

Momenteel wordt er door verschillende sectoren (de elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transportsector en de landbouw) onderhandeld over een Klimaatakkoord. Dit akkoord moet de broeikasgassen reductie doelen omzetten in concrete maatregelen.

Wij merken dat de bewoners zich onvoldoende gehoord voelt in de discussie omtrent de energietransitie. Door de poll in te vullen helpt u ons de stem van de bewoner beter door te laten klinken aan de onderhandelingstafels. 

(We zijn momenteel in de test-fase….)

Zijn zonneweides gewenst in Heemskerk?