VideoSpeedscan

(Uitleg zie verder)

Het video-energiebespaargesprek wordt door de gemeente Heemskerk gratis aan alle particuliere huiseigenaren aangeboden om een eerste (of volgende) stap te zetten in de verduurzaming van hun woning. Samen met een energiecoach van EcoHeemskerk wordt middels uw inbreng (status van de woning, welke verduurzamingsstappen zijn al gezet, wat is het gas- en elektriciteitsverbruik) en intelligente software van DuurzaamBouwloket een analyse gemaakt van uw woning. Een energiecoach neemt na aanmelden voor een videospeedscan contact met u op voor een definitieve video-afspraak.
Het resultaat is een rapport met daarin een stappenplan – inclusief een indicatie van
de besparing op uw gasverbruik – voor de (verdere) verduurzaming van uw woning,
die u per e-mail ontvangt.
Vanwege de corona-crisis kan deze speedscan momenteel niet eenvoudig in persoon plaatsvinden, maar als alternatief bieden wij nu ook videobellen aan.
EcoHeemskerk heeft daarvoor een gemakkelijk werkend programmaatje, dat op iedere PC, laptop, tablet of smartphone werkt. U krijgt van tevoren een e-mail hoe een en ander werkt.