Ja, ik help mee aan een duurzaam Heemskerk en word vrijwilliger van EcoHeemskerk.

Als je lid bent of wordt van EcoHeemskerk, kun je als actieve vrijwilliger in diverse werkgroepen werken aan duurzamer oplossingen qua energie voor de burgers van Heemskerk. Onderaan deze pagina staat een formulier om je op te geven.

Het maakt niet uit of je veel of weinig tijd beschikbaar bent, of dat je je voor langere tijd wilt binden, of liever een korte klus doet. Voor iedereen is er wat te doen bij EcoHeemskerk.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

1. Werkgroep Energiecoaches:
Je krijgt een training (4 avonden) om in staat te zijn om een warmtescan (met een Infrarood-camera) en/of een energiescan te maken van een bestaande woning. Je kijkt naar de staat van de isolatie, de verwarming en de ventilatie. Je maakt een (standaard) rapport van je bevindingen met een stappenplan waarmee burgers hun huis kunnen verduurzamen. Ook geef je voorlichting over allerlei vormen van energiebesparing. Een vooropleiding is niet nodig. EcoHeemskerk wil tenminste 20 coaches opleiden om andere Heemskerkers te adviseren rond duurzame energie.

2. Werkgroep Zonne-energie:
Je draagt bij aan de organisatie van zonnepanelen-acties van de gemeente Heemskerk of bent actief bij het organiseren van collectieve productie van zonnestroom, bijv. voor een grote zonnepaneleninstallatie op een groot dak in onze gemeente. Je helpt ook Heemskerkers die meer informatie willen over de aanschaf van zonnepanelen en wijst ze bijv. op mogelijkheden voor een Duurzaamheidslening om de aankoop van zonnepanelen te financieren. Ook houd je de publicaties over de ontwikkelingen rond zonnepanelen in de gaten, om de leden (bijv. via de website) actuele informatie te geven.

3. Werkgroep Beleid Duurzame Energie:
Je bent geïnteresseerd in zaken als de RES (Regionale Energie Strategie) van de provincie en de plannen van onze gemeente rond de Warmtetransitie, waar de vraag is: hoe komt Heemskerk in 30 jaar ‘van het gas af’? Is een warmtenet de oplossing, of gaan we voor all-electric? Je denkt nu mee voordat het voor ons bepaald wordt en wordt mede-eigenaar van de oplossing, door bijv. in het kader van burgerparticipatie namens EcoHeemskerk in te spreken en geeft de resultaten daarvan door aan de leden.

4. Werkgroep Communicatie en PR:
Goed contact met de leden en een goede uitstraling van EcoHeemskerk naar stakeholders zoals de gemeente en HVC, is van groot belang. Binnen deze werkgroep wordt de website bijgehouden, organiseren we ledenactiviteiten en wordt de algemene PR van EcoHeemskerk verzorgd. Handigheid op het Internet (zoals Facebook) wordt erg gewaardeerd.

5. Werkgroep Duurzame energie-acties:
Als je graag iets wilt organiseren, dan ben je bij deze werkgroep aan het goede adres. We organiseren (soms met andere energiecoöperaties) gezamenlijke inkoopacties voor bijv. woningisolatie. Ook zetten we bewustwordingsacties op, gericht op bijv. bewoners van huurwoningen. Verder willen we proefprojecten gaan doen om bijv. groepen Heemskerkers te helpen die helemaal-van-het-gas-af willen, of om collectief stroom op te gaan slaan met bijv. een buurtbatterij.

Of als je geïnteresseerd bent in meedoen aan een groot opwek-project:

Energiek IJmond (EIJ) is een coöperatie van vier grote lokale energiecoöperaties (CALorie, EcoHeemskerk, EcoBeverwijk en Energiek Velsen). EIJ werd in juli 2022 opgericht om bij te dragen aan de energietransitie door het realiseren van duurzame energieprojecten zoals zonneweides en zonnepanelen op daken van grote gebouwen in de IJmond. Daarbij streeft EIJ naar voldoende draagvlak bij inwoners van de regio en wil EIJ hen laten profiteren van de inkomsten van het project en/of van aantrekkelijk geprijsde duurzame stroom.

Om haar doelen te bereiken zoekt EIJ enthousiaste vrijwilligers. Samen met andere vrijwilligers kunt u vorm geven aan de activiteiten van een van de drie commissies (Projecten, Communicatie, Stroomnetwerken) die het bestuur van Energiek IJmond adviseren over het te volgen beleid. Hier kunt u bijdragen aan een scala van activiteiten zoals bijv. onderzoek van mogelijkheden voor duurzame energieprojecten in de regio, de communicatie/marketing activiteiten voor EIJ en projecten en het omgaan met netcongestie.

U kunt ook lid worden van een projectteam waarin u, in samenwerking met een professionele technische partner, kunt bijdragen aan de voorbereiding en realisatie van specifieke projecten. Hierbij zult u meewerken aan bijv. het opzetten van samenwerking met eigenaren van grond of gebouwen, lobbyen bij politiek en beleidsmakers om de nodige vergunningen te verkrijgen en het namens Energiek IJmond beoordelen van de business case en van technische ontwerpaspecten. Kennis en/of ervaring met het voorbereiden van (technische) projecten, of met lobbywerk bij gemeentelijke en provinciale autoriteiten zijn hierbij belangrijk.

Wilt u bijdragen aan de energie transitie in onze regio en heeft u nog enige vrije tijd beschikbaar die u op een aantrekkelijke manier wilt invullen, dan is deze uitdaging misschien iets voor u! Meld u in dat geval vrijblijvend aan per e-mail bij: gerardjagers@energiekijmond.nl. Eerst meer informatie? Meld dit in uw e-mail en een van onze bestuursleden neemt contact met u op.

=================================================================================

Om het vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken heeft de gemeente Heemskerk een vrijwilligersverzekering afgesloten die ook voor EcoHeemskerk geldt. Dit is een aanvullende verzekering voor schade die mensen misschien tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk oplopen. Het betreft hier o.a. aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. U bent dus goed verzekerd tijdens uw vrijwilligerswerk voor EcoHeemskerk!
Als er zich iets zou voordoen op dit gebied, meld het dan bij Frits Brouwer (secretaris), frits@ecoheemskerk.nl.

Momenteel hebben we in het bijzonder vacatures voor de volgende klussen:
– Energiecoaches
– Lid van de werkgroep Communicatie en PR
– Redacteur van de Ledennieuwsbrief
– Leden van de werkgroep Duurzame energie-acties voor project-organisatie en voor grote opwekprojecten in Energiek IJmond-verband in het bijzonder

Vrijwilliger worden


Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken in de administratie.