Laatste afgelopen Evenementen

Open Energiedag

Nieuwsgierige burgers kunnen op 16 september 2023 langs komen bij duurzame energieprojecten in heel Nederland om kennis te maken met de mensen en de technieken achter de energietransitie. Er zijn diverse locaties in de regio, maar vooralsnog niet in Heemskerk zelf

Informatie-avond Zonnepanelen langs de A9

Digitaal Heemskerk

De gemeente organiseert een digitale informatie-avond over het mogelijk plaatsen van zonnepanelen op grond van Rijkswaterstaat langs de A9.

Algemene LedenVergadering

Heemskerk Heemskerk

Op 20 juni a.s. om 19u30 wordt weer een Algemene LedenVergadering van EcoHeemskerk gehouden. Een paar belangrijke punten op de agenda zullen zijn: 1) Bestuurssamenstelling 2) Secretarieel en financieel jaarverslag 2022 3) Instellen van een Raad van Advies 4) Grootschalige opwek middels Energiek IJmond De ALV zal worden afgesloten met een voordracht over “Hoe thuis […]