Algemene LedenVergadering

Heemskerk Heemskerk, Nederland

Op 20 juni a.s. om 19u30 wordt weer een Algemene LedenVergadering van EcoHeemskerk gehouden. Een paar belangrijke punten op de agenda zullen zijn: 1) Bestuurssamenstelling 2) Secretarieel en financieel jaarverslag 2022 3) Instellen van een Raad van Advies 4) Grootschalige opwek middels Energiek IJmond De ALV zal worden afgesloten met een voordracht over “Hoe thuis op weg naar een lager

Read more