Transitievisie Warmte in Gemeenteraad

Transitievisie Warmte in Gemeenteraad
Op 16 januari sprak de Gemeenteraadscommissie  Ruimte, Wonen & Duurzaamheid over de op te stellen Transitievisie Warmte. Hierin moet worden bepaald hoe de gemeente op hoofdlijnen ‘van het gas af’ wil in de komende ongeveer 30 jaar, vanwege het landelijke Klimaatakkoord. Op de publieke tribune zat – uiteraard – een aantal vrijwilligers van EcoHeemskerk.
In presentaties legden twee deskundigen van adviesbureau Overmorgen en van de HVC uit voor welke opgave de gemeente staat. Hun uitgangspunt is dat ‘Heemskerk van het gas af’ haalbaar en betaalbaar moet zijn en dat het te kiezen alternatief gebaseerd is op bestaande technieken. Dan komen er drie alternatieve infrastructuren voor de warmtevoorziening in aanmerking: 1) helemaal-elektrisch, 2) een warmtenet en 3) een gasnet met hernieuwbaar/bio-gas. Die hebben alle drie hun eigen voor- en nadelen. Een warmtenet moet bijv. helemaal nieuw worden aangelegd en dat kost zeer veel. Of: kunnen we over  een periode van 30 jaar wel gegarandeerd warmte van Tata krijgen? Daarnaast moet de gemeente beslissen over haar rol. Wil de gemeente alleen de kaders stellen voor de warmtetransitie, of wil de gemeente een heel actieve rol spelen, door bijv. eigenaar te worden van een ‘warmtebedrijf’? Er werd ook gemeld dat van de 18.000 woningen in Heemskerk er 5.000 van woningco√∂peraties zijn. Daar zou je bijv. eerst kunnen beginnen met een warmtenet. Maar beginnen in een bepaalde wijk is ook mogelijk.   De vragen van de Gemeenteraadsleden betroffen vooral de rol van de HVC, maar ook of bijv. waterstofgas een optie is en wat een warmwaterbron zoals die bij FloraCultura zouden kunnen betekenen.Allemaal vragen die beantwoord moeten worden in de Transitievisie Warmte die nu verder gaat worden opgesteld. En voor de zomer wil de Gemeenteraad erover vergaderen. Uiteraard zal EcoHeemskerk dit proces goed volgen en zullen we ook actief onze inbreng leveren…
De 2 presentaties zijn trouwens te zien via de website van de gemeente: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heemskerk/3caf4a25-d4b8-41a7-ba4b-0d785e95167e

Comments are closed.