KERNENERGIE OPLOSSING VOOR DUURZAME STROOMOPWEKKING?

De laatste weken is er veel aandacht voor de mogelijke rol van kernenergie om duurzame stroom op te wekken. 
In de Tweede Kamer is bijv. vorige week een motie van VVD, CDA, PVV en SGP aangenomen om het kabinet te laten kijken hoe bedrijven kunnen worden overgehaald om in de bouw van nieuwe kerncentrales te investeren. En minister Wiebes van Klimaat heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij schrijft dat “kernenergie een betaalbare optie kan zijn naast zonne- en windenergie”. Zie het BERICHT VAN DE NOS.
En in het Dagblad Kennemerland verschenen onlangs artikelen over de gemeenteraden van Castricum en Uitgeest die de optie kernenergie willen opnemen in de plannen voor de RES (Regionale EnergieStrategie), met name als alternatief voor het plaatsen van grote windturbines in hun gemeente.   

EcoHeemskerk is niet principieel tegen kernenergie; het is immers een vorm van duurzame stroomopwekking en het kan veel elektriciteit opleveren. Dus onderzoek naar kernenergie is wat ons betreft goed. Maar er zijn vele uitdagingen te overwinnen: rond de locatie, rond het nucleaire afval, rond de financiering, enz.
En daarmee is het o.i. uitgesloten dat kernenergie een rol speelt in de RES, die immers tot doel heeft om in 2030 de helft van de stroom duurzaam op te wekken. 
Dus wat dit betreft, slaat onderstaand opiniestuk uit het Dagblad Kennemerland van 26 sept. j.l. de spijker op de kop! Daar staat aan het slot: “Voorlopig moeten we het doen met zon en wind om de CO2-uitstoot terug te dringen. Na verloop van tijd kunnen die windmolens best weer weg. Om misschien wel vervangen te worden door hypermoderne, veilige, compacte, betaalbare en een minimum aan afval producerende kerncentrales.”  

Comments are closed.