ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 12 NOVEMBER A.S.

EcoHeemskerk is een coöperatieve vereniging. Het begrip ‘coöperatief’ wijst erop dat EcoHeemskerk zaken kan doen rond duurzame energie, zoals het gezamenlijk opwekken ervan, inclusief alle financiële kwesties. Maar als vereniging kennen we uiteraard een bestuur en leden en is de Algemene Ledenvergadering (ALV) ons hoogste orgaan. 
Daarom vindt er (voor de eerste maal na de oprichting een jaar geleden!) een ALV van EcoHeemskerk plaats, die wordt gehouden op donderdag 12 november a.s. om 20.00 uur, uiteraard niet fysiek vanwege corona maar via videobellen. De agenda omvat diverse meer administratieve zaken, zoals Jaarverslag en Begroting, maar het belangrijkste punt erop betreft met elkaar te bespreken wat de voornaamste activiteiten van EcoHeemskerk zullen zijn in het komende jaar. 

Klik hier voor de agenda van de vergadering.

Alle leden hebben via e-mail een uitnodiging gekregen om zich aan te melden voor de ALV. Mocht u deze e-mail toch niet hebben ontvangen, meld dat dan s.v.p. via ons algemene e-mail-adres: info@ecoheemskerk.nl. Dan ontvangt u de uitnodiging alsnog.