LESSEN UIT REEDS UITGEVOERDE AQUATHERMIE-PROJECTEN

Aquathermie is het verwarmen van gebouwen door het gebruik van warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en opgewaardeerd met een warmtepomp. Daarmee kun je het water tot 5 graden Celsius afkoelen om warmte te winnen. Er is vervolgens een warmtenet nodig dat lauw of warm water naar de gebouwen transporteert. Interessant hieraan is dat je de keten ook kunt omdraaien, zodat je huizen kunt koelen door in de zomer koud, door de warmtepomp afgekoeld, water rond te pompen. 

Recent is er door de STOWA (een instituut van de waterschappen) een onderzoek uitgevoerd naar alle aquathermie-projecten die al lopen in Nederland. De belangrijkste conclusie is dat aquathermie inderdaad toekomst heeft als een duurzame manier om woningen te verwarmen, want het blijkt technisch betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Een aquathermie-project is wel altijd maatwerk, door kenmerken zoals de specifieke locatie en de warmtevraag. Het vergt ook samenwerking met veel (lokale) partijen. In projecten is er telkens de afweging: investeer je in materiaal dat langer meegaat of ga je uit van extra tussentijds onderhoud? Installaties kunnen bijvoorbeeld gevoelig zijn voor vervuild water en dit is te ondervangen met betere, maar duurdere materialen. Het is verder raadzaam om bij het ontwerp rekening te houden met de mogelijkheid van verdere uitbreiding van het aantal aansluitingen, zodat je de bron voor aquathermie optimaal kunt inzetten. 


In Uitgeest loopt al een project op dit terrein, om in HET OUDE DORP WARMTE UIT WATER VAN HET UITGEESTERMEER TE GEBRUIKEN

In Heemskerk loopt nog geen aquathermie-project, maar uit onderstaand kaartje blijkt dat er her en der wel oppervlaktewater (zoals de Neksloot) geschikt is om warmte uit te winnen voor enkele honderden huishoudens. EcoHeemskerk zal in het kader van het opstellen van de zgn. TRANSITIEVISIE WARMTE (TVW) de mogelijkheden bezien van bijvoorbeeld een proefproject met aquathermie in Heemskerk.  

Voor meer informatie over het STOWA-onderzoek, klik HIER

Comments are closed.