ECOHEEMSKERK GAST BIJ INSPIRATIESESSIE GEMEENTERAAD TRANSITIEVISIE WARMTE


In een EERDER BERICHT  hebben we aandacht besteed aan de TransitieVisie Warmte (TVW). Hierin moet worden bepaald hoe de gemeente op hoofdlijnen ‘van-het-gas-af’ wil in de komende ongeveer 30 jaar, vanwege het landelijke Klimaatakkoord. 
EcoHeemskerk is tevreden dat we door de gemeente in het proces van het opstellen van de TVW worden betrokken. Zo was er recent een informatieavond georganiseerd voor de gemeenteraadsleden over de energietransitie van Heemskerk en de voortgang van het opstellen van de TVW in het bijzonder. Een aantal bestuursleden van EcoHeemskerk nam ook deel. 

Aan de ene kant was de avond informatief en aan de andere kant werden de deelnemers de raad ook uitgedaagd om mee te denken over de wijze waarop de energietransitie in Heemskerk plaats zou moeten vinden.  


De informatie ging vooral over de kansen van aardwarmte, omdat hier in Heemskerk natuurlijk bij de warmwaterbron van Floricultura nog restcapaciteit bestaat, waarmee duizenden huizen verwarmd zouden kunnen worden.  
Belangrijk was dat we ons ook moeten realiseren dat – willen we in 2050 helemaal van het aardgas af zijn – er elk jaar gemiddeld bijna 600 woningen een andere warmtebron moeten krijgen! De mogelijkheden zijn dan m.n. via een warmtenet of via all-electric, dus helemaal op elektriciteit stoken. 

In de gesprekken ging het vooral over de succesfactoren voor de energietransitie, zoals: communicatie naar & participatie van de burgers, het streven naar de laagste (maatschappelijke) kosten en het hebben van zeggenschap. Ook werden eerste ideeën gewisseld in welke wijk van Heemskerk te beginnen met een proef met een warmtenet. 

Zoals eerder al gemeld heeft EcoHeemskerk z’n twijfels bij een grootschalig warmtenet in Heemskerk. Voor ons zijn vooral de volgende zaken daarbij van belang:
1) dat aansluiting op een warmtenet niet verplicht wordt voor particuliere huiseigenaren,
2) dat het niet te grootschalig wordt maar flexibiliteit biedt, wat samenhangt met de bussiness case en de verhouding tussen vaste en variabele kosten, en
3) de beschikbaarheid van een duurzame warmtebron. 
We blijven het verdere proces rond de TVW uiteraard nauwgezet volgen; het is de bedoeling dat de TVW voor de zomer van 2021 in de gemeenteraad komt ter besluitvorming.

Comments are closed.