ZIENSWIJZE OP WINNINGSPLAN AARDWARMTE HEEMSKERK

In 2019 heeft het bedrijf FloriCultura aan de Cieweg in Heemskerk een officieel verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) tot instemming met hun aardwarmte-winningsplan. Het bedrijf wil tenminste 35 jaar lang aardwarmte kunnen winnen en die benutten voor de duurzame opkweek van uitgangsmateriaal voor orchideeën. Het gaat hier om in totaal zo’n 27 miljoen m3 kokend heet water, dat wordt opgepompt van bijna 3 kilometer diepte. De bron bestaat overigens al sinds 2015, maar dit is op basis van een voorlopige vergunning. 

Gedurende de beoordelingsprocedure van deze aanvraag hebben TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging, de Provincie Noord-Holland, de Gemeentes Beverwijk en Heemskerk, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Mijnraad advies uitgebracht. Op basis van deze adviezen heeft de minister van EZK het winningsplan van FloriCultura beoordeeld en een positief ontwerp-instemmingsbesluit opgesteld. Sinds medio januari lag dit ter visie en kon iedereen een zienswijze indienen. Daarom was er op 10 februari ook een (on-line) informatieavond, waaraan ook twee vrijwilligers van EcoHeemskerk deelnamen. 

Zo’n ontwerp-instemmingsbesluit gaat vooral over het belang van veiligheid voor omwonenden, het voorkomen van schade en van nadelige gevolgen voor milieu en natuur. Daar gingen ook de meeste vragen over op de informatieavond. Zo kwamen we te weten dat de boring niet helemaal zonder risico is, bijv. omdat er in 1997 een kleine, natuurlijke aardbeving is geweest in IJmuiden.   

Wij als energiecoöperatie waren natuurlijk vooral benieuwd naar de duurzaamheidaspecten van het gebruik van aardwarmte. Zo hoorden we op onze vraag dat de aardwarmte ongeveer 5 miljoen kubieke meter aardgas bespaart per jaar! Uiteraard staan wij positief t.o.v. het gebruik van aardwarmte als een duurzame warmtebron. Het reduceert gewoonweg onze CO2-uitstoot! Maar deze aardwarmtewinning is – vooralsnog – exclusief beschikbaar voor FloriCultura. Daarom zijn we bezorgd of deze vergunning er niet voor gaat zorgen dat we voor toekomstige, andere doelen – bijv. de duurzame verwarming van woningen in Heemskerk – aardwarmte van verder weg moeten gaan halen, wat uiteraard veel kostbaarder is. Daarom hebben we bij het ministerie van EZK een zienswijze ingediend om daar aandacht voor te vragen, die hieronder staat. We zijn benieuwd naar de reactie van het ministerie van EZK… 

Onze zienswijze is dat het uit de stukken, maar ook op de informatieavond, onduidelijk is gebleven in hoeverre deze winning beperkend zou kunnen zijn voor toekomstige andere winningen van aardwarmte in de omgeving. Om het duidelijk te stellen: heeft de minister het belang van de winning door dit bedrijf eigenlijk afgewogen, tegen het belang van de burgers van bijv. Heemskerk en Beverwijk die tussen nu en uiterlijk 2050 over voldoende aardwarmte willen beschikken om wellicht tienduizenden huizen te verwarmen? En heeft deze winning dus niet tot gevolg dat er daarvoor hier in de omgeving wellicht minder aardwarmte beschikbaar is of van ver gehaald moet worden, en van hoever precies dan? Graag zou EcoHeemskerk zien dat de minister dit publieke belang ook afweegt bij het instemmingsbesluit.

Voor alle verdere informatie over deze vergunningsprocedure voor de winning van aardwarmte in Heemskerk, zie: https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/57979189/kennisgevingen/57981129

Comments are closed.