PLEIDOOI VOOR BODEMSANERING DIE ZONNE-WEIDE MOGELIJK MAAKT

Ons bestuurslid George Poel heeft op 22 april j.l. ingesproken bij een Gemeenteraadscommissie. Daar werd het budget besproken voor de bodemsanering van een verontreinigd perceel – namelijk een oude vuilstortplaats – aan de Zuidermaatweg. We hebben bepleit om de sanering zodanig uit te voeren – bijv. met een walletje vanwege het zicht – dat het daarna goed mogelijk is om een grote zonnepaneleninstallatie op het perceel te plaatsen. Die zou dan moeten worden gerealiseerd met een grote mate van burgerparticipatie, zodat de opbrengst voor onze Heemskerkse burgers is.

Naar onze mening zou zoiets hier goed mogelijk moeten zijn omdat het perceel eigendom is van de gemeente, de huidige natuurwaarde door de verontreiniging heel gering is en het agrarisch gebruik ook heel beperkt is. EcoHeemskerk is uiteraard benieuwd of ons idee na de bodemsanering haalbaar blijkt

Comments are closed.