HEEMSKERKSE TRANSITIEVISIE WARMTE NAAR GEMEENTERAAD

Alle gemeenten in Nederland moeten dit jaar een visie vaststellen hoe men stappen wil zetten om in uiterlijk 2050 helemaal van het aardgas af te zijn vanwege het klimaatprobleem. Dit heet de Transitievisie Warmte (TVW). De eerste TVW richt zich overigens vooral op de periode tot 2030.  Het college van Burgemeester & Wethouders heeft vorige week de Heemskerkse TVW vastgesteld. Daar is onder leiding van een adviesbureau ongeveer een jaar aan gewerkt. Individuele burgers, Gemeenteraadsleden en organisaties als HVC, WoonOpMaat, Liander, het waterschap en ook EcoHeemskerk hebben meegedacht.  


Kort samengevat staat in de TVW dat in de komende periode veel nadruk moet liggen op mindere gebruik van aardgas, dus bijv. meer elektrisch koken en betere isolatie van woningen. Dit ligt ook voor de hand, omdat warmte die niet nodig is voor koken, douchen en verwarming, ook niet geproduceerd hoeft te worden! Vervolgens zijn er enkele wijken geselecteerd die rond 2030 wel van het aardgas af zouden kunnen zijn met behulp van technieken die nu goed beschikbaar zijn, op 2 manieren: 


Ten eerste: in het Centrum e.o. en in Zuidbroek-Oosterwijk worden er kansen gezien voor een warmtenet. In deze wijken staan veel flats en appartementen. Daardoor is er een geconcentreerde warmtevraag. En daarom zijn deze gebieden geschikt voor het aanleggen van een warmtenet. Een warmtenet transporteert warm water uit een duurzame bron (bijv. aardwarmte) naar de huizen.

 
Ten tweede: de woningen in de wijken Waterakkers, De Wadden en Beierlust zijn gebouwd na 1990 en zijn dus goed geïsoleerd. Een all-electric warmteoptie is in deze wijken waarschijnlijk geschikt. Dit betekent dat warm water in het huis wordt geproduceerd m.b.v. een warmteopwekinstallatie zoals een lucht-water-warmtepomp. Zo’n installatie wordt dan gevoed met duurzaam opgewekte stroom, bijv. van zonnepanelen. 


Veel meer informatie over de TVW staat op de website van de gemeente.    

Dit voorstel van B&W wordt in mei besproken in de Gemeenteraad. Als het daar wordt vastgesteld start de gemeente in 2021 met zgn. Uitvoeringsplannen waarin gedetailleerd wordt bekeken (o.a. in overleg met de bewoners van de genoemde wijken) hoe haalbaar e.e.a. is. Pas daarna gaat eventueel ‘de schop in de grond’.   
In eerdere berichten op onze website van 17 januari 2020  en 3 december 2020  hebben we al over de Heemskerkse TVW geschreven. Daarin is aandacht bepleit voor energiebesparing en hebben we onze twijfels geuit over een grootschalig warmtenet in Heemskerk. Toen hebben we gezegd dat voor ons t.a.v. een warmtenet vooral de volgende zaken van belang zijn: 
1) dat aansluiting op een warmtenet niet verplicht wordt voor particuliere huiseigenaren, 
2) dat het niet te grootschalig wordt maar flexibiliteit biedt, wat samenhangt met de bussiness case en de verhouding tussen vaste en variabele kosten, en 
3) de beschikbaarheid van een duurzame warmtebron.  EcoHeemskerk bestudeert de TVW nu t.a.v. dit soort zaken en zal in mei zeker zijn mening geven aan de Gemeenteraad over de Heemskerkse TVW door in te gaan spreken. Eventuele reacties van inwoners van Heemskerk die we daarin mee zouden kunnen nemen, zijn van harte welkom via onze e-mail: info@EcoHeemskerk.nl

Comments are closed.