Ons jaarverslag over 2021

Het is een beetje laat, maar alsnog publiceren we ons Jaarverslag 2021. Hierin kunt u lezen welke ontwikkelingen EcoHeemskerk heeft doorgemaakt in het jaar 2021. Om een paar mijlpalen te benoemen:

  • de groei van ons ledenaantal
  • de zonnepanelenactie 2021 met rond 500 deelnemers
  • onze perenboom-uitdeel-actie voor het klimaat
  • de 800 verstrekte energie-adviezen en uitgedeelde energiebespaarboxen
  • de oprichting van Energiek IJmond
  • onze inspraak bij RES, Omgevingsvisie en TVW