ECoHeemskerk en het energiebespaar-project van de gemeente

ECoHeemskerk en het energiebespaar-project van de gemeente 


Alle Nederlandse gemeenten konden eind vorig jaar bij het Rijk een aanvraag indienen voor de zgn. specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met de RRE kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast dient de regeling om advies te kunnen geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. 
Onlangs heeft Heemskerk bericht ontvangen dat ze geld gaan ontvangen van de RRE en heeft de gemeente ECoHeemskerk gevraagd hierbij te helpen. Onze energie-coaches gaan daar een belangrijke rol in spelen. Van het subsidiegeld kunnen we als ECoHeemskerk bijv. InfraRood-camera’s kopen om het warmteverlies van een woning te meten, of stroommeters voor het bepalen van het verbruik van een oude wasdroger. 

De gemeente heeft besloten met dit RRE-project zich als eerste te richten op de wijk De Die, omdat daar veel dezelfde woningen staan; eigenlijk maar 4 echt verschillende types. Daarom kan er mooi vergeleken worden en kunnen bewoners makkelijk van elkaar leren. Meer informatie over dit project volgt nog, maar de eerste voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van de wijk De Die is al gepland: op donderdagavond 27 februari in buurtgebouw De Schuilhoek. Vrijwilligers van ECoHeemskerk zullen daar ook aanwezig zijn. 
Wil je alvast aan de slag met bespaartips voor je verwarming, kijk dan op: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-verwarming/

Comments are closed.