ECOHEEMSKERK BLIJ MET DUURZAAMHEIDSMOTIES IN GEMEENTERAAD 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 februari j.l. zijn er door diverse fractie (o.a. CDA, D66 en Liberaal Heemskerk) vier moties ingediend – en veelal aangenomen – over duurzaamheid. EcoHeemskerk is uiteraard blij met de aandacht voor duurzame energie in de gemeenteraad!

De eerste motie gaat over het plaatsen van veel meer informatie over duurzaamheid op de website van de gemeente. Wij hopen uiteraard dat er daar veel verwezen gaat worden van de website van EcoHeemskerk.

De tweede motie betreft het nadrukkelijk opnemen van de mogelijkheden van alle bestaande en nieuwe methoden voor energieopwekking, -opslag en -transport in de op te stellen gemeentelijke Transitievisie Warmte. Dat vinden wij ook een goed idee.

De twee laatste moties gingen specifiek over een eventueel aan te leggen warmtenet in Heemskerk en in het bijzonder over beleidsmatige zaken, zoals: het voorkomen van een aansluitplicht voor burgers, het borgen van netneutraliteit en de wens voor een private aanleg/exploitatie. Daartoe zou ook een extern uitgevoerde risicoanalyse moeten worden opgesteld. Al eerder  hebben we als EcoHeemskerk aangegeven dat we met een visie c.q. inspraakreactie zullen komen voor de gemeentelijke Transitievisie Warmte. Daar wordt momenteel aan gewerkt. We zullen de huidige moties van de gemeenteraad daarin natuurlijk meenemen. 

In de Heemskerkse Courant van 12 maart staat een kort verslag van de gemeenteraadsvergadering op dit punt, maar alle teksten van de moties en het resultaat van de stemmingen, staan op de gemeentelijke website: https://ris2.ibabs.eu/…/2645df6d-117a-4643-97fa-82589da86224