HEEMSKERK BIJ DE TOP-30 VAN ALLE GEMEENTEN QUA (DUURZAME) ENERGIEGEBRUIK

Sinds 2014 brengt Telos, het Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling gevestigd op de Universiteit van Tilburg, de “Nationale Monitor Duurzame Gemeenten” uit. Telos zegt daarover dat vanwege het principe “People, Planet, Profit” brede welvaart niet alleen betrekking heeft op materiële zaken, zoals economie en inkomen, maar ook op zaken als gezondheid, samenleven, opleiding, de kwaliteit van de leefomgeving en op zoiets als geluk. Telos meet dit jaarlijks voor alle 355 gemeenten van Nederland met behulp van in totaal 132 indicatoren. Hun monitor is bedoeld als handvatten voor lokale politici om prioriteiten te stellen in hun beleid.

In de laatste monitor (over 2019) scoort Heemskerk over-all qua ‘staat van duurzaamheid’ een 179e plek, dus in de middenmoot. EcoHeemskerk was natuurlijk benieuwd hoe Heemskerk scoort ten aanzien van het gebruik van (duurzame) energie. Dit is in het onderzoek van Telos een element van het zgn. ecologische kapitaal (Planet), samen met bijv. water, bodem en natuur/landschap. Over-all scoort Heemskerk hiervoor plek 86 van de 355, dus relatief veel beter dan t.a.v. sociaal/cultureel (People) en economisch (Profit)! 

De score voor “Energie” wordt bepaald aan de hand van een aantal indicatoren over de gemeente, namelijk het gas- en elektriciteitsverbruik van huishoudens, het gas- en elektriciteitsverbruik van bedrijven, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen, het gebruik van windenergie en de energielabels van de woningen. Op basis hiervan neemt Heemskerk de (mooie!) 29e plek in op de ranglijst van de 355 Nederlandse gemeenten t.a.v. het gebruik van (duurzame) energie. Ook de trend is positief: in 2015 bekleedde Heemskerk nog plek 56, in 2016 plek 44, in 2017 plek 37 en in 2018 plek 33!

Uiteraard zijn we als Heemskerkse vereniging voor Duurzame Energie er trots op bij de top 30 van de Nederlandse gemeenten te behoren qua (duurzame) energiegebruik! Maar we kunnen en zullen niet op onze lauweren rusten. Volgens Telos behalen we nu namelijk ongeveer de helft qua duurzaamheidsscore m.b.t. energie van wat idealiter mogelijk is. Daarom zijn de lopende Heemskerkse zonnepanelenactie en de actie voor een gratis energiebespaar-advies via videobellen van harte aanbevolen!!! Zie hiervoor elders op onze website.

Klik hier voor de “Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019