ENERGIEZUINIG WONEN GOED BELICHT IN IJMOND NIEUWS

IJmond Nieuws heeft een mooi filmpje gemaakt over het onderwerp ENERGIEZUINIG WONEN in Heemskerk. Wethouder Gaatze de Vries en EcoHeemskerk-bestuurslid George Poel vertellen over de samenwerking tussen de Gemeente en EcoHeemskerk op dit gebied en over de acties die er nu lopen. Bijv. dat je een gratis energiebespaar-advies aan huis of via videobellen kunt krijgen, of een gratis box met energiebesparende zaken kunt ophalen bij de mobiele showroom die wordt bemensd door vrijwilligers van EcoHeemskerk. Ook de recente Heemskerkse zonnepanelenactie komt ter sprake en de plannen om ook een Heemskerkse woningisolatie-actie te gaan organiseren. Dit alles is bedoeld om je comfortabeler en energiezuiniger in je huis te laten wonen!   De wethouder geeft in zijn interview EcoHeemskerk ook een groot compliment. Hij noemt ons een “groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers met veel deskundigheid rond verduurzaming”. Hij zegt ook blij te zijn met de samenwerking met EcoHeemskerk, “zodat je als overheid niet alles t.a.v. energiezuiniger wonen alleen hoeft te doen”.  

https://www.youtube.com/watch?v=AIYXQj3Uvuc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ux7FWni4d7oalbIYJqOGlQq9h69VRDCm4Hn-m5JuSSFouqr7Iy2KC-fU   

LET OP: er wordt in het filmpje gezegd dat de Heemskerkse zonnepanelen is verlengd tot 1 september. Om verwarring te voorkomen: je kunt je NIET meer opgeven hiervoor; bedoeld is dat het – door de corona-maatregelen en de grote hoeveelheid aanmeldingen – wel tot begin september kan duren voordat de installateur langskomt voor een offerte…

Comments are closed.