RES1.0 VOOR ONZE REGIO GEPUBLICEERD

De Regionale EnergieStrategie (RES1.0) is opgesteld onder regie van de provincie en geeft zoekgebieden (op land) aan waar in de toekomst grootschalig energie door zon of wind zou kunnen worden opgewekt.  In de RES 1.0 staan de zoekgebieden die de komende twee jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden. Hierbij wordt gezocht naar de optimale oplossingen van dat moment. Zoekgebieden kunnen afvallen of worden aangepast. Ook kunnen nieuwe zoekgebieden worden toegevoegd. In het traject naar de RES 2.0 (over 2 jaar) gaat men van zoekgebieden naar specifieke opweklocaties en vervolgens naar concrete energieprojecten. De gemeenten betrekken inwoners en belanghebbenden hier opnieuw bij.

 
De IJmond, die valt in de RES-regio Noord-Holland-Zuid, heeft gekozen voor een intensief bottom-up proces om te komen tot zoekgebieden, waarmee de vele belangen en opgaven goed in beeld zijn gebracht. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, de aansluiting op het elektriciteitsnet en of er wel en geen draagvlak is voor opwek van zonne- en windenergie. Vrijwilligers van EcoHeemskerk hebben ook in dit proces deelgenomen.  
Voor de IJmond is het resultaat dat – grof gezegd – zoekgebieden voor Zon en Wind zijn aangewezen die liggen langs het Noordzeekanaal, langs de A9 en op het Tata-terrein. In totaal zouden daar 4 tot 8 windturbines en tegen de 30 ha zonneweides kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is het de ambitie van de RES1.0 om hier in de regio veel zonne-energie op te wekken op grote daken, in totaal voor de gehele regio IJmond en Zuid-Kennemerland meer dan 500 hectare zonnepanelen! Maar aan hoe dat precies te realiseren, is nog niet veel aandacht besteed in deze versie van de RES. Zo had EcoHeemskerk graag gezien dat er een subsidieregeling was gekomen voor de versterking van grote daken om er zonnepanelen op te kunnen plaatsen. Zie bijgaand kaartje voor meer details en lees alle documenten op de website van de Energieregio-NHZ


Bekijk ook een AARDIG FILMPJE  waarin wordt aangegeven welke zoekgebieden er in onze regio zijn. 


EcoHeemskerk is tevreden met de inhoud van de RES1.0 voor onze deelregio en zal initiatieven ontplooien om – met veel burgerparticipatie! – te komen tot een stuk invulling ervan, waarbij we beseffen dat vooral de plaatsing van windturbines veel weerstand oproept.