SAMENWERKINGSVERBAND ENERGIEK IJMOND OPGERICHT VOOR COLLECTIEVE OPWEK DUURZAME ENERGIE

Met de publicatie van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES1.0, zie DIT BERICHT  op deze website) is duidelijk waar de zoekgebieden voor grootschalige opwekking van duurzame energie in de IJmond liggen. Grof gezegd liggen die langs het Noordzeekanaal, langs de A9 en op het Tata-terrein. Daarnaast is het de ambitie van de RES1.0 om hier veel zonne-energie op te wekken op grote daken. 


Als energiecoöperatie vinden we dat er zoveel mogelijk voor de huishoudens benodigde duurzame energie in de regio moet worden opgewekt. We vinden ook dat deze energievoorziening m.b.v. windturbines en grote zonnepaneelinstallaties zoveel mogelijk eigendom van de inwoners moet zijn en blijven. Lokaal eigendom heet dat in de RES1.0. Reden daarvoor is dat, wanneer een energiecoöperatie van lokale burgers een wind- of zonneproject ontwikkelt, de opbrengsten zoveel mogelijk lokaal terecht komen, kortom een eerlijke verdeling van lusten en lasten! Dit zal het draagvlak en het vertrouwen in de energietransitie bevorderen, die daarmee ook sneller verloopt. 
We willen dus voorkomen dat grote commerciële partijen de beste opties gaan uitnutten. Daarom, en omdat grootschalige opwekking van duurzame energie flinke investeringen vraagt en ook veel kennis en kunde, hebben wij IJmondiaal de krachten gebundeld met de energiecoöperaties van Beverwijk (EcoBeverwijk) en van Velsen (EnergiekVelsen).  


Onlangs hebben we daarom een persbericht uitgebracht – zie foto – waarin het samenwerkingsverband Energiek IJmond van de drie energiecoöperaties het licht ziet. Zoals het persbericht aangeeft, staat Energiek IJmond voor: – Groene energie die in de IJmond wordt opgewekt en die van en voor de inwoners is. 
– Als inwoners samen zoeken naar de beste oplossingen voor wind- en zonneprojecten, waarbij rekening wordt gehouden met de waarden van natuur, landschap en cultuur. 
– Energie-opwekprojecten die zo duurzaam en innovatief mogelijk zijn. 


Zodra we tot daadwerkelijke realisatie van wind- of zonneprojecten komen, zal Energiek IJmond worden omgevormd tot een nieuw op te richten IJmondiale energieproductie-coöperatie, die eigendom is van de drie plaatselijke energiecoöperaties. 


Meer informatie over Energiek IJmond staat op: https://energiekijmond.nl/   Daar kunt u ook via een korte vragenlijst aangeven hoe u eventueel wilt meedenken of meedoen met Energiek IJmond.