SUCCESVOLLE INFORMATIEAVOND ZONNEPANELENACTIE HEEMSKERK

SUCCESVOLLE INFORMATIEAVOND ZONNEPANELENACTIE HEEMSKERK
Op initiatief van de Gemeente loopt er – zoals bekend – een speciale actie voor huiseigenaren in Heemskerk om voor een schappelijke prijs zonnepanelen op hun dak aan te schaffen. Deze week was de eerste van 3 voorlichtingsavonden over deze actie. Dat veel mensen in de plaatsing van zonnepanelen op hun dak zijn geïnteresseerd, was duidelijk te merken aan het aantal aanwezigen: zo’n 250 mensen bevolkten de hal van het Gemeentehuis!
Wethouder Gaatse de Vries (VVD, duurzaamheid) opende met terug te blikken op de actie van 2018. Volgens hem zijn toen voor zo’n 550 woningen tezamen bijna 6000 zonnepanelen aangeschaft. Dat noemde hij win-win: het bespaart geld voor de bewoner door een lagere elektriciteitsrekening en het is een mooie bijdrage aan een duurzamer Heemskerk door de vermindering van de CO2-uitstoot. Hij vond dat de huidige actie minstens net zo succesvol moet zijn als die van twee jaar geleden.
Toen bestonden we nog niet, maar deze keer riep Frits Brouwer namens EcoHeemskerk alle aanwezigen op, zich aan te melden voor de zonnepanelenactie, om dezelfde redenen als de wethouder. Maar hij bood ook aan dat vrijwilligers van EcoHeemskerk – op basis van hun eigen ervaring – huiseigenaren helpen, die onzeker zijn over bepaalde zaken rond het meedoen aan de actie, zoals de terugverdientijd, of de betaling: ga ik eigen spaargeld gebruiken, of toch een lening afsluiten?      
Tenslotte lichtte Eric Bibo van DuurzaamBouwLoket de technische aspecten van stroomopwekking met zonnepanelen op je dak en de administratieve aspecten van de actie toe. Daarna namen zeer velen nog de tijd om bij o.a. standjes van de geselecteerde installateurs en van EcoHeemskerk in gesprek te gaan over de voordelen van de actie. Eind maart is duidelijk hoeveel Heemskerkers uiteindelijk gebruik maken van dit aanbod… 

Zie voor verdere info onze actiepagina.

Comments are closed.