OPINIES OVER RES IN DAGBLAD KENNEMERLAND

In de editie van Dagblad Kennemerland van 3 oktober j.l. stond een ingezonden brief van de heer Hans de Boer uit Heemskerk over de RES (Regionale EnergieStrategie). De strekking van de brief was: vooral even wachten met windturbines en zonneweides neer te zetten om meer duurzame energie op te wekken, want het is allemaal nog niet duidelijk. Het zal helder zijn dat EcoHeemskerk daar heel anders over denkt en dat wij blij zijn dat de gemeenteraad van Heemskerk zich achter de ontwerp-RES heeft geschaard; ZIE DIT BERICHT OP ONZE WEBSITE.  

In de krant van vandaag (10 oktober) is er vanuit EcoHeemskerk gereageerd op de brief van de heer De Boer met een opiniestuk, waarvan de strekking is dat onze samenleving nu echt niet mag wachten met meer duurzame energie op te wekken via zonnepanelen en windturbines, omdat dit momenteel de enige opties zijn. Het duurt echt nog tientallen jaren tot eventueel kernenergie en waterstofgas op grote schaal beschikbaar zijn. EcoHeemskerk is daar niet principieel tegen, maar er moet nog heel veel worden onderzocht voordat kernenergie en waterstofgas geheel operationeel zijn. Deze toekomstige technieken aanvoeren om nu niets te doen, kan volgens EcoHeemskerk alleen maar als ‘wensdenken’ worden betiteld. 
Beide artikelen staan hieronder op de website. Uiteraard nodigen wij de heer De Boer – en alle andere Heemskerkers die een mening hebben over de energietransitie – uit om hierover met EcoHeemskerk in gesprek te gaan; contact opnemen kan via onze e-mail: info@ecoheemskerk.nl.  

AANVULLING OP HET BOVENSTAANDE BERICHT 
Hans de Boer heeft in de krant van 17 oktober weer gereageerd op onze ingezonden brief van 3 oktober onder de titel “Kijk maar naar het windmolenitem van Lubach”. EcoHeemskerk heeft daarop in de krant van 24 oktober Hans de Boer uitgenodigd voor een gesprek om de wederzijdse standpunten te verduidelijken. Beide ingezonden brieven staan ook hieronder. 
Nu kan gemeld worden dat dit gesprek inmiddels in goede harmonie heeft plaatsgevonden en dat Hans de Boer ook (kritisch) lid geworden is van EcoHeemskerk! Het bestuur van EcoHeemskerk is erg blij met de uitkomst van deze polemiek!