VEEL HEEMKERKERS KREGEN NOG GOEDKOOP ENERGIELABEL!

Een Energielabel is een overheidsdocument dat met de klassen A t/m G aangeeft hoe energiezuinig een huis is. Dit label kostte vorig jaar minder dan 10 euro en vanaf dit jaar ongeveer 200 euro. Dit komt omdat voortaan een energiedeskundige de woning komt bekijken om het nieuwe label te bepalen. EcoHeemskerk had via DIT BERICHT en onze Facebook-pagina huiseigenaren opgeroepen nog voor 1 januari een nieuw label aan te vragen, Ook al onze leden die via de actie van 2020 zonnepanelen hebben aangeschaft hebben we hierover getipt. 
We zijn blij dat daar veel op is gereageerd! Uit bijgaande figuur blijkt dat gedurende het jaar 2020 normaal elke maand een dikke 100 huiseigenaren een Energielabel hebben aangevraagd, maar in de maand december maar liefst 853!!! Al deze woningeigenaren hebben nu dus een juist Energielabel voor de eventuele verkoop van hun huis en in de statistieken is Heemskerk weer een stukje duurzamer geworden. 
Uit andere informatie hebben we trouwens ook kunnen afleiden dat eigenaren van de betere labels de meeste aanvragen hebben gedaan. Het aandeel label A (het label voor de meest energiezuinige huizen) was dit jaar ook veel groter dan het aandeel van het gehele woningbestand. 
Meer informatie over de nieuwe manier om een Energielabel te krijgen, staat op de WEBSITE VAN DE RVO

Comments are closed.