NIEUWE REGELING SUBSIDIE WONINGISOLATIE

Tot 1 januari kon je na het uitvoeren van woningisolatie geld terug krijgen volgens de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Maar deze regeling is per 1 januari j.l.  gesloten. Vanaf 4 januari 2021 bestaat er wel voor de eigenwoning-bezitter de ISDE-subsidie; dit staat voor InvesteringsSubsidie Duurzame energie en Energiebesparing.  

De grote verschillen tussen de 2 regelingen zijn (zie ook bijgaande foto): 
– de ISDE-subsidiebedragen voor bijv. spouwmuurisolatie zijn lager dan die van de SEEH in het laatste halfjaar. 
– er blijft gelden dat je minstens 2 maatregelen moet uitvoeren om subsidie te kunnen krijgen, en dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn, maar je kunt ook kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler, ofzo. Dit kon bij de SEEH niet. 
– het minimale en maximale aantal vierkante meters te subsidiëren woningisolatie is aangepast. 

Lees meer over energiebesparing in je huis en over de subsidiemogelijkheden daarbij, ELDERS OP ONZE WEBSITE.

 Heb je nog vragen over energiebesparing of de mogelijkheden van subsidie daarvoor, stuur dan een e-mail naar: info@ecoheemskerk.nl.